Ακράτεια Ούρων

Σύμφωνα με τον ορισμό της ICS του 2002, ακράτεια ούρων ονομάζεται η οποιουδήποτε βαθμού απώλεια ούρων χωρίς τη θέληση του ασθενούς. Στο γενικό αυτό ορισμό, περιγράφεται ένα σύμπτωμα (εκείνο της ακράτειας) ανεξάρτητα από την αιτία που το προκαλεί. Η ακράτεια, όμως, δεν αποτελεί μόνο σύμπτωμα αλλά και κλινικό σημείο. Έτσι, το κλινικό σημείο της ακράτειας ούρων είναι η κατάδειξη της απώλειας ούρων κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης του ασθενούς. Ακράτεια εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία η ενδοκυστική πίεση υπερβαίνει την ενδοουρηθρική, με εξαίρεση τη φυσιολογική ούρηση. Απώλεια ούρων, εκτός από την ουρήθρα, μπορεί να συμβεί και από άλλες οδούς, όπως τα κυστεοκολπικά συρίγγια ή έναν έκτοπο ουρητήρα (εξωουρηθρική ή συνεχής ακράτεια).

Ανάλογα με τον αιτιολογικό μηχανισμό, η ακράτεια διακρίνεται σε:

1) Ακράτεια προσπάθειας (stress incontinence), όταν η απώλεια ούρων συμβαίνει μετά από αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Οφείλεται στην αδυναμία του σφιγκτηριακού μηχανισμού της ουρήθρας να υπερνικήσει την αυξημένη (λόγω της προσπάθειας) ενδοκυστική πίεση.

2) Επιτακτική ακράτεια (urge incontinence), κατά την οποία η απώλεια των ούρων παρατηρείται μετά από ισχυρή έπειξη προς ούρηση. Η έπειξη μπορεί να προέρχεται από ακούσιες συσπάσεις του εξωστήρα, νευρολογικής ή μη αρχής (στα πλαίσια της νευρογενούς ή της ιδιοπαθούς υπερλειτουργικής κύστης, αντίστοιχα), μπορεί όμως να προέρχεται και από «υπερευαισθησία» της κύστης (sensory urge incontinence).

3) Ακράτεια από υπερπλήρωση ή παράδοξη ακράτεια (overflow or paradoxical incontinence), η οποία είναι συνήθως αποτέλεσμα χρόνιας επίσχεσης ούρων. Είναι η μορφή που θα πρέπει να αποκλείεται πρώτη (ιδίως σε άνδρες ασθενείς που προσέρχονται με ακράτεια), με τη μέτρηση του υπολειπόμενου όγκου μετά την ούρηση.

 

Η ανεύρεση του τύπου της ακράτειας απαιτεί πολλές φορές την εφαρμογή ειδικών εξετάσεων, ακόμη και επεμβατικών, όπως ο ουροδυναμικός έλεγχος. Αυτό είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με τον παθογενετικό μηχανισμό της ακράτειας.

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme